35
683

Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

W czerwcu b.r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne, dotyczące tego, czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa czy nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec nabywcy wierzytelności nie będącego bankiem (Uchwała z dnia 9 czerwca 2017 roku, III CZP 17/17).

Stanowisko Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy odpowiedział twierdząco.

Oznacza to kontynuację korzystnej dla dłużników linii orzeczniczej dotyczącej biegu przedawnienia roszczeń- w sytuacji, gdy wierzytelność nabywa podmiot nie będący bankiem (cesja wierzytelności).

Taki podmiot nie może bowiem „skorzystać” z dobrodziejstwa przerwanego biegu przedawnienia, do którego to przerwania doszło na skutek złożenia przez bank wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Wcześniejsze wypowiedzi Sądu Najwyższego

Przypomnę w tym miejscu, że Sąd Najwyższy już w 2016 roku wypowiedział się w ten sposób, że uznał iż niebędący bankiem podmiot nabywający wierzytelność, nie może się powoływać na przerwę biegu przedawnienia wywołaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 29/16 oraz Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r., III CZP 60/16).

Teraz Sąd Najwyższy odniósł się do samego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. I konsekwentnie również odmówił podmiotom niebędącym bankami, nabywającym wierzytelność, powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia związanego z bankowym tytułem egzekucyjnym.

Co stanowisko Sądu Najwyższego oznacza dla dłużników?

Taka interpretacja jest oczywiście bardzo korzystna dla dłużników, gdyż, jako że nowy niebankowy wierzyciel w powyższych sytuacjach nie może się powołać na przerwanie biegu przedawnienia, to zwiększa się prawdopodobieństwo przedawnienia się wobec niego roszczenia, nim zdąży on pozwać dłużnika (bądź inaczej przerwać bieg przedawnienia).

O przedawnieniu, w tym o skutkach przerwania jego biegu, pisałam wielokrotnie na blogu. Zapraszam do przeczytania/przypomnienia sobie moich wpisów dotyczących przedawnienia- tutaj.

Przeczytaj także:

 

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz