13
502

Uwagi o przedawnieniu. Część I. Co to w ogóle jest przedawnienie?

Powrót do spisu Niniejszym rozpoczynam cykl pt.: Uwagi o przedawnieniu. Kwiecień miesiącem przedawnienia! 😉 Myślę, że zainteresuję tym tematem niejednego Czytelnika!

Sama instytucja przedawnienia wykazuje ścisły związek z upływem czasu. Oznacza to, w uproszczeniu, że (prawie wszystkie) roszczenia majątkowe (w tym –pieniężne) podlegają negatywnym – przynajmniej z punktu widzenia wierzyciela- skutkom upływu czasu.

Jak działa przedawnienie?

Dłużnik, który zostanie pozwany np. o zapłatę danej kwoty, może bronić się w procesie zarzutem przedawnienia. Jest to jeden z najczęściej podnoszonych (tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia 😉 zarzutów,  rozumianych jako forma realizacji obrony w procesie cywilnym. Zarzut taki można i warto podnieść już w samym sprzeciwie lub zarzutach od nakazu zapłaty (oczywiście, jeżeli przedstawiliśmy sądowi również fakty, z których wynika, że termin przedawnienia upłynął…). Jego skuteczne podniesienie ma ogromny wpływ na kwestię rozstrzygnięcia- powoduje bowiem oddalenie powództwa przez sąd. Oznacza to, że pozwany wygrywa sprawę – przynajmniej w tej części, co do której zarzut ten będzie skuteczny 😉

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

  • Po pierwsze- sąd uwzględnia fakt upływu terminu przedawnienia tylko i wyłącznie, gdy pozwany zgłosi wspomniany zarzut! Sąd nie może- nawet gdyby z okoliczności sprawy wynikało, że roszczenie jest  przedawnione- samodzielnie uwzględnić upływu terminu przedawnienia. Nie może zrobić tego z urzędu. Zawsze wymagana jest w tym przedmiocie inicjatywa pozwanego.
  • Po drugie – podniesienie zarzutu przedawnienia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania (długu). Istnieje ono nadal, jednakże przepisy prawa nadały zarzutowi przedawnienia taką „moc”, że po jego skutecznym podniesieniu przez pozwanego roszczenie majątkowe (w tym –pieniężne) nie może być ani zasądzone, ani egzekwowane z wykorzystaniem pomocy państwa (np. komornika).

Myślę, że warto o tym wiedzieć! :)

Zobacz także:

Pokaż komentarze

5 komentarzy

  1. Markus 10 kwietnia 2015
  2. Trejdoo 17 maja 2017
  3. getbucks 23 czerwca 2017
    • Agnieszka Kapała-Sokalska 26 czerwca 2017
  4. Ale 25 czerwca 2017

Pozostaw komentarz