13
167

Co zrobić, jeżeli nie stać Cię na opłacenie pozwu?

Jeżeli właśnie zadajesz sobie powyższe pytanie, znaczy że dobrze trafiłeś 🙂

Opłata od pozwu może być dla co niektórych obciążeniem dla budżetu domowego. Ktoś może w tym miejscu „doradzić”: pożycz albo uzbieraj…! Łatwo powiedzieć… Nie zawsze, jak dowodzi doświadczenie, mamy możliwość pożyczenia od kogoś pieniędzy i nie zawsze możemy sobie pozwolić na długotrwałe odkładanie drobnych kwot, by uzbierać na opłatę. Może przecież wystąpić np. sytuacja tego rodzaju, że pieniądze, których będziesz się w pozwie domagał, są Tobie niezbędnie (jak najszybciej) potrzebne lub po prostu nie możesz czekać dłużej z wniesieniem pozwu, ponieważ wkrótce upłynie termin przedawnienia roszczenia…

Nie stać Ciebie na opłacenie pozwu?

Co wtedy? Otóż jedną z propozycji rozwiązania sytuacji, jest złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej od pozwu.

Kto może się domagać zwolnienia?

Zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (np. spółka z o.o.), a także jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, ale ustawa przyznała im zdolność prawną (np. spółka jawna, spółka komandytowa).

Gdzie taki wniosek o zwolnienie złożyć?

Oczywiście w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona, ale jeżeli jesteś osobą fizyczną i nie mieszkasz (nie mylić z zameldowaniem) w miejscowości będącej siedzibą tego sądu, to masz również możliwość złożenia wspomnianego wniosku w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Sąd ten sam prześle Twój wniosek do właściwego dla sprawy sądu. Jest to z pewnością udogodnienie- jeżeli ktoś chce zaoszczędzić na przesyłce pocztowej 😉

Jakie są przesłanki zwolnienia?

Dla osoby fizycznej – wymóg wykazania, że nie może opłacić pozwu bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego swojego i swojej rodziny, natomiast dla pozostałych podmiotów- jeżeli wykażą, że nie mają dostatecznych środków na uiszczenie opłaty. I tutaj pojawia się bardzo istotna informacja dla osób fizycznych – otóż Minister Sprawiedliwości wydaje specjalne rozporządzenie (aktualnie jest to rozporządzenie z 26 lutego 2014 r.), którego załącznik zawiera wzór oświadczenia zawierającego szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby, która domaga się zwolnienia. To oświadczenie musi zostać przez osoby fizyczne złożone wraz w wnioskiem o zwolnienie z opłaty! Jeżeli oświadczenia nie złożysz, będziesz wzywany do uzupełnienia tego braku formalnego – w terminie 7 dni. Gdy natomiast w dalszym ciągu nie złożysz oświadczenia, to wniosek o zwolnienie z opłaty zostanie Tobie po prostu zwrócony- nie będzie merytorycznie rozpoznawany.

Gdzie znaleźć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania? Choćby tutaj: @

Ale możesz też pytać o ten wzór w dowolnym sądzie!

Ile to kosztuje?

Nic – wniosek jest darmowy:)

A gdy odmówiono zwolnienia, to co?

To przysługuje Tobie odwołanie od takiego rozstrzygnięcia. Jeżeli sąd rozstrzygał o zwolnieniu, to służy Tobie zażalenie, jeżeli referendarz sądowy decydował w przedmiocie zwolnienia, to służy Tobie skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

Czy za zażalenie lub skargę trzeba zapłacić?

Nie. Również nie uiszczasz żadnych opłat 🙂

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz