17
13020

Ile czasu ma komornik na przekazanie pieniędzy wierzycielowi?

Jeżeli okazało się, że Twój dłużnik- pomimo prawomocnego nakazu zapłaty lub prawomocnego wyroku – nie płaci zasądzonej sumy, możesz złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Jest to, jak myślę, oczywiste 🙂

Jeżeli egzekucja będzie skuteczna, choćby w części, komornik będzie przez jakiś okres w posiadaniu Twoich pieniędzy.

Jak szybko komornik przekazuje pieniądze wierzycielowi?

Spotykam się czasami z pytaniem padającym z ust wierzycieli, dotyczącym terminu, w którym komornik powinien im wydać wyegzekwowane pieniądze.

Odpowiedź brzmi – komornik ma 4 dni.

W tym miejscu istotna uwaga- te 4 dni, to termin na przekazanie pieniędzy, a nie na ich doręczenie. Zatem- złożenie przez komornika dyspozycji przelewu w banku bądź nadanie przekazu w placówce pocztowej w ciągu tych 4 dni będzie oznaczało, że zmieścił się w terminie… Niekiedy więc, w rzeczywistości, środki pieniężne nieco później, aniżeli w okresie tych 4 dni, trafią do Ciebie.

„Kara” za opóźnienie w przekazaniu pieniędzy

Niektórym z Was ciśnie się zapewne na usta pytanie, co się stanie, gdy jednak komornik nie dochowa tego terminu 4 dni na „wypuszczenie” pieniędzy z kancelarii?

Odpowiedź brzmi- można domagać się od niego odsetek.

Zapytasz- w jakiej wysokości mogę się domagać odsetek?

Otóż miarodajne są tutaj odsetki ustawowe za opóźnienie.

Co to oznacza?

Wysokość odsetek

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące odsetek i aktualnie wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest uzależniona od wysokości stopy referencyjnej NBP, powiększonej o 5,5 punktów procentowych. W dniu, w którym jest publikowany TEN wpis, stopa referencyjna to 1,5%, co oznacza (1,5%+ 5,5%), że aktualnie odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 7% (w skali roku).

Końcowo, nadmienię tylko, że są takie sytuacje prawne, gdy komornik nie przekazuje przez pewien czas wyegzekwowanych kwot wierzycielowi- np. w czasie, gdy postępowanie jest zawieszone.

Pokaż komentarze

2 komentarze

  1. tymoteusz2 29 maja 2016
  2. Hosting 17 sierpnia 2017

Pozostaw komentarz