16
190

Czy ktoś może w Twoim imieniu uzyskać nakaz zapłaty?

Może się zdarzyć, że nie chcesz, nie umiesz, nie masz czasu zająć się samodzielnie daną sprawą.

Wiesz jednak, że powinieneś się nią zająć, bo w przeciwnym razie stracisz pieniądze czy popadniesz w zadłużenie, a do tego- rzecz oczywista – nie możesz dopuścić.

Co wtedy?

Odpowiedź brzmi- ustanów pełnomocnika!

Tak, to właśnie pełnomocnik może Cię reprezentować – w szczególności – w sprawie cywilnej o zapłatę!

Kto może być pełnomocnikiem?

Katalog osób, które mogą być pełnomocnikiem procesowym jest, choć może Cię to zdziwić, dość szeroki. Przykładowo Twoja matka, ojciec, brat, siostra, córka, syn, a także małżonek może Cię reprezentować w sądzie, dochodząc w Twoim imieniu roszczeń pieniężnych.

Jeżeli zatem chcesz, by inna osoba -np. któraś z wyżej wymienionych- Cię reprezentowała, musisz jej udzielić pełnomocnictwa.

Nieprawnik pełnomocnikiem- zagrożenia

Ale- warto być szczególnie ostrożnym, przed zlecaniem osobom, które nie są prawnikami, prowadzenia sprawy sądowej. Ja osobiście tego nie doradzam. Nawet bowiem jeżeli ta osoba chce dobrze, nawet jeżeli dołoży wszelkich starań, by daną sprawę należycie poprowadzić, może po prostu nie być świadoma istnienia jakichś uregulowań prawnych i np. przeoczyć jakiś termin, czy zaniechać zgłoszenia we właściwym czasie jakiegoś wniosku (choćby wniosku dowodowego, czy wniosku o sporządzenie  wyroku z uzasadnieniem).

Znam kilka sytuacji, gdy pełnomocnikiem był ktoś z rodziny i sprawa poległa tak naprawdę tylko i wyłącznie wskutek braku podstawowej wiedzy prawnej u wspomnianego nieprofesjonalnego pełnomocnika.

Nie pozwól, aby Cię to spotkało, bo ryzyko jest niestety spore. I oprócz czasowego pogorszenia relacji z danym członkiem rodziny, można niekiedy stracić o wiele więcej. Warto zadbać należycie o swoją sprawę (szczególnie gdy zaniedbania mogą rodzić daleko idące konsekwencje) i skonsultować dane zagadnienie z osobą, która zajmuje się zawodowo daną dyscypliną – na przykład z adwokatem 🙂 Zwłaszcza że działania pełnomocnika odnoszą bezpośredni skutek wobec osoby reprezentowanej.

Pokaż komentarze

4 komentarze

  1. Gembala 25 sierpnia 2015
  2. AnnaGdansk 8 września 2015
  3. aśka 9 września 2015
    • Agnieszka Kapała-Sokalska 9 września 2015

Pozostaw komentarz