15
5061

Czy sprzeciw lub zarzuty można cofnąć?

Może się czasem zdarzyć, że już po złożeniu sprzeciwu bądź zarzutów z jakichś względów dojdziesz do wniosku, że była to jednak błędna decyzja, może zbyt pochopnie podjęta, i chcesz się z niej wycofać.

Czy jest to możliwe? A jeżeli tak, to jakie są zasady cofania danego pisma?

Nakaz wydany w postępowaniu upominawczym

Sprawa przedstawia się następująco – jeżeli nakaz zapłaty wydany został w postepowaniu upominawczym, to sprzeciwu cofnąć NIE MOŻNA. Wynika to z prostego powodu- skoro skuteczne wniesienie sprzeciwu oznacza, że nakaz traci moc z mocy samej ustawy (z mocy samego prawa), nie sposób odwrócić tego skutku oświadczeniem o cofnięciu sprzeciwu.

Nakaz wydany w postępowaniu nakazowym

Co zaś się tyczy nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, to tutaj mamy odmienną regulację i zarzuty cofnąć MOŻNA. Co więcej- pozwany może to uczynić w każdym czasie- cezurę stanowi moment wydania wyroku. Poza tym, co też istotne, cofnięcie zarzutów nie wymaga zgody powoda ani uzasadnienia oraz może być dokonane w części. Jest jednak jedno ale- sąd może uznać w pewnych przypadkach, że cofnięcie zarzutów jest niedopuszczalne. Oceny takiej dokonuje analizując, między innymi, czy czynność cofnięcia zarzutów w danych okolicznościach nie zmierza do obejścia prawa oraz bada ją pod kątem naruszenia zasad współżycia społecznego. Chcę podkreślić, że sąd dokonuje tej oceny zawsze w odniesieniu do całokształtu konkretnych okoliczności danej sprawy. Gdy dojdzie do przekonania, że cofnięcie zarzutów uznać należy za niedopuszczalne, wydaje stosowne postanowienie, w którym daje temu wyraz.

Gdy natomiast sąd nie uzna za niedopuszczalną czynności cofnięcia zarzutów, wydaje postanowienie, w którym stwierdza, że nakaz zapłaty pozostaje w mocy.

Zwrot opłaty od zarzutów

Podsumowując dodam jeszcze, że jeżeli zamierzamy cofnąć zarzuty, to uczyńmy to w miarę możliwości jak najszybciej, ponieważ wiążą się z tym konkretne korzyści finansowe: – jeżeli pozwany cofnie zarzuty jeszcze przed wysłaniem powodowi ich odpisu, to sąd zwraca mu z urzędu w całości uiszczoną opłatę od zarzutów (jak liczyć tę opłatę, dowiesz się TUTAJ); – jeżeli pozwany cofnie zarzuty przed rozpoczęciem rozprawy, to sąd mu z urzędu odda połowę uiszczonej opłaty od zarzutów.

Zobacz także:

Pokaż komentarze

Jeden komentarz

  1. Ewelina 12 kwietnia 2015

Pozostaw komentarz