15
1393

Czy świadek, od którego nie odebrano przyrzeczenia, może bezkarne kłamać przed sądem?

Nierzadko słyszę od klientów pytania o to, czy brak przyrzeczenia zmniejsza wagę zeznań świadka, a w szczególności – czy gdy nie odbiera się przyrzeczenia, świadek może bezkarnie kłamać?

Odpowiedź brzmi – NIE.

Czemu ma służyć przyrzeczenie?

Otóż śpieszę wyjaśnić, że przyrzeczenie ma tak naprawdę na celu tylko (choć czasami- aż!) wzmocnienie w psychice świadka wagi czynności związanej ze składaniem zeznań, natomiast samo nieodebranie przyrzeczenia od świadka – czy to z powodu niemożności przeprowadzenia tego aktu, czy z uwagi na rezygnację stron (więcej dowiecie się – TUTAJ)- nie wpływa w żaden sposób na jego ewentualną karną odpowiedzialność za złożenie fałszywych zeznań.

Pouczenie świadka

Każdy świadek przed rozpoczęciem przesłuchania musi zostać bowiem uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i to pouczenie wystarczy do tego, że – jeżeli będzie jednak fałszywie zeznawał, czyli zeznawał nieprawdę lub zatajał prawdę– może zostać skazany.

Wiarygodność zeznań świadka a przyrzeczenie

Zeznania świadka nie są też – z uwagi na samo nieodebranie od niego przyrzeczenia- mniej wiarygodne. Sąd ma bowiem zawsze (czy było odbierane przyrzeczenie czy nie) obowiązek dokonać oceny wiarygodności przeprowadzonego dowodu według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału. Nieodebranie przyrzeczenia nie powoduje zatem, że zeznania są z tego powodu traktowane jako „gorsze” 😉

Odbierać przyrzeczenie, czy też nie?

Pamiętajcie, decyzja każdorazowo należy do Was- jeżeli zarówno Wy, jak i druga strona nie wyrazicie zgodnie woli na zwolnienie przez sąd świadka od złożenia przyrzeczenia, wówczas zostanie ono odebrane. Zawsze warto ocenić, czy fakt złożenia przyrzeczenia rzeczywiście może wpłynąć na konkretnego świadka w ten sposób, że wzmocni w nim świadomość wagi aktu przesłuchania. Jeżeli nie, to – według mnie – odbieranie przyrzeczenia jest jedynie stratą czasu (tak Waszego, jak i sądu).

Pokaż komentarze

3 komentarze

  1. Marika 6 lipca 2015
  2. Mariusz Op. 14 lipca 2015
  3. zbyszko z bogdanca 17 maja 2016

Pozostaw komentarz