16
725

Czy świadek zawsze składa przyrzeczenie?

Wielu z Was zapewne słyszało o tym, że od świadka, który ma zeznawać przed sądem, odbierane jest przyrzeczenie. Oczyma wyobraźni widzicie zapewne sceny z amerykańskich filmów, gdy świadkowie- trzymając rękę na Piśmie Świętym -składają uroczystą przysięgę, że będą mówili prawdę.

Przyrzeczenie składane przez świadka

Jak to się ma do naszej, polskiej rzeczywistości, do polskiego prawa? 🙂 Odpowiedzmy sobie na kilka pytań:

  • Czy i u nas składa się przysięgę na Biblię?

Nie. W sądzie cywilnym, od świadka, który ma składać zeznania, sąd odbiera przyrzeczenie.

  • Jaka jest jego treść?

„Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”

  • Czy zawsze odbierane jest przyrzeczenie?

Nie. Otóż czasem NIE WOLNO a czasem NIE TRZEBA takiego przyrzeczenia odbierać.

Kiedy nie wolno odebrać przyrzeczenia od świadka?

Pierwszy przypadek- gdy świadek nie ma ukończonego 17 roku życia, druga sytuacja- gdy świadek został skazany prawomocnym wyrokiem za fałszywe zeznania. Tutaj dodam, że chodzi oczywiście o takie skazanie, które się jeszcze nie zatarło. Gdy skazanie się zatrze, opisane przeze mnie ograniczenie nie ma zastosowania.

Kiedy nie trzeba odbierać przyrzeczenia od świadka?

Kiedy strony zgodnie stwierdzą przed sądem, że tego nie chcą. Warto wiedzieć, że sąd nie jest związany wolą stron w tym przedmiocie i pomimo ich zgodnego stanowiska może przyrzeczenie od danego świadka odebrać.

Następnym razem powiem Wam o tym, czy świadek, który nie składa przyrzeczenia, może bezkarne kłamać.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz