18
3116

Formularz urzędowy – przykre skutki zaniedbań.

W tej samej przesyłce, w której sąd doręcza Tobie- jako pozwanemu- nakaz zapłaty, powinien się znaleźć również pozew. Wszakże z niego wynika, czego żąda od Ciebie powód i jakie ma dowody na poparcie swoich twierdzeń. Chciałam zwrócić Twoją uwagę na dość istotną kwestię. Otóż czasem pozew musi być wniesiony na formularzu urzędowym (prawo określa wyraźnie te sytuacje), a wówczas również i sprzeciw (bądź zarzuty) musi zostać sformułowany na formularzu urzędowym. Przykładem takiej sytuacji jest sprawa o zapłatę czynszu najmu lokalu mieszkalnego czy też sprawa o zapłatę opłat obciążających najemcę.

Niezłożenie pozwu lub sprzeciwu na formularzu urzędowym

Konsekwencje niezłożenia pozwu lub sprzeciwu (zarzutów) na formularzu urzędowym, gdy przepis tego wymaga, mogą być bolesne w skutkach. Sąd bowiem taki pozew zwraca powodowi, a sprzeciw (zarzuty) odrzuca. Na szczęście nie czyni tego od razu, ale najpierw wzywa do uzupełnienia tzw. braków formalnych pisma, czyli do złożenia go w formie prawem przewidzianej (czyli właśnie na rzeczonym formularzu 😉 .

Zwrócenie pozwu przez sąd- skutki

Skutki zwrócenia przez sąd pozwu, w sytuacji gdy nie jest złożony na wymaganym formularzu, są w mojej ocenie z reguły mniej dotkliwe aniżeli skutki niezłożenia na formularzu sprzeciwu (zarzutów). Otóż, po prawomocnym zwróceniu przez sąd pozwu, powód może kolejny raz taki pozew złożyć (najlepiej już bez braków… 😉 ) i sprawa będzie rozpoznana. Ponadto, sąd zwraca powodowi również – i to w całości (!)– opłatę od pozwu. Na pewno powód powinien być czujny, gdy w grę wchodzić może upływ terminu przedawnienia dochodzonego przez niego roszczenia. Pozew zwrócony w konsekwencji nieuzupełnienia braków formalnych nie wywołuje bowiem żadnych skutków, jakie wiążą się z wniesieniem tego rodzaju pisma procesowego do sądu. Zapytasz- co to oznacza…? Oznacza to między innymi, że gdy pozew zostanie zwrócony, to nie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem, więc zanim ponownie złożymy pozew, roszczenie może być już przedawnione. I choć sam fakt przedawnienia roszczenia nie musi oznaczać przegrania sprawy, bez wątpienia trzeba na to uważać. O przedawnieniu będzie zresztą jeszcze mowa na blogu!

Odrzucenie sprzeciwu (zarzutów) przez sąd- skutki

Gdy zaś chodzi o pozwanego, to skutki odrzucenia sprzeciwu (zarzutów) są takie, że jest on traktowany tak, jakby nigdy nie został złożony. Nastąpi więc uprawomocnienie nakazu zapłaty, czego konsekwencją jest między innymi to, że pozwany traci możliwość zakwestionowania żądań pozwu, a dla wierzyciela (powoda) otwiera się droga do dochodzenia wykonania orzeczenia na drodze postępowania egzekucyjnego (o niektórych innych sytuacjach, gdy dochodzi do uprawomocnienia się nakazu zapłaty, mowa była w tym wpisie).

Pytasz skąd wziąć taki formularz?

Najwygodniej z tej strony internetowej, ale można się po formularz zgłosić również do sądu.

Pokaż komentarze

Jeden komentarz

  1. Baśka 13 kwietnia 2015

Pozostaw komentarz