19
2171

Jakie są koszty sądowe w sprawie o zapłatę?

Dziś powiem Wam parę słów w temacie kosztów procesu, w którym może zostać wydany nakaz zapłaty. Ile zatem trzeba przygotować pieniędzy, by sprawa sądowa o roszczenie pieniężne w ogóle „ruszyła”? Otóż wiele zależy od tego, jakiej kwoty wierzyciel żąda i z jakiego stosunku prawnego wynika to żądanie.

Zobaczmy to na przykładzie

Jeżeli, załóżmy, wierzyciel dochodził będzie w procesie kwoty odszkodowania w wysokości 10.000 zł, np. z tego tytułu, że pozwany (dłużnik) zniszczył mu pewną rzecz, to opłata sądowa wynosi 500 zł (5% z kwoty 10.000 zł). Ale tutaj ciekawostka – jeżeli tak samo wysokie (czyli o wartości przedmiotu sporu równej 10.000 zł) żądnie wierzyciela wynika z umowy (np. z umowy pożyczki), to opłata sądowa w tej sytuacji będzie wynosiła tylko 300 zł. Z czego to wynika – z przepisów oczywiście 🙂 .

Dlaczego w tej drugiej sprawie koszty są niższe? Otóż dlatego, że sprawa będzie się toczyła w tzw. postępowaniu uproszczonym, dla którego przewidziano – na zasadzie wyjątku- niższe koszty, aniżeli te, które wynikają z zasad ogólnych. A na zasadach ogólnych opierał się pierwszy z powyższych przykładów (czyli że przy roszczeniu pieniężnym płacimy 5% wartości przedmiotu sporu). Dodam tylko na marginesie, że nigdy opłata sądowa nie może być niższa aniżeli 30 zł. Zatem jeżeli np. pozywamy o 550 zł, to opłata sądowa wyniesie nie 27,50 zł (5%), ale musi zostać zaokrąglona w górę do tych wspomnianych 30 zł.

Każdorazowo warto się zatem upewnić- przed skierowaniem sprawy na drogę sądową- jaka opłata sądowa należy się w danym przypadku. Takie informacje można uzyskać przykładowo od adwokata 🙂 .

Skutki złego opłacenia pozwu

Jeżeli natomiast, występując w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika, źle opłacimy pozew, zostaniemy wezwani do uiszczenia prawidłowej opłaty. I teraz bardzo ważna informacja – przewodniczący da nam tylko 7 dni na należyte opłacenie pisma! Nie może dać więcej ani też nie może dać mniej- ponieważ przepisy obligują go do zakreślenia takiego a nie innego terminu. Jeżeli jednak, pomimo wspomnianego wezwania, opłata sądowa nie zostanie uiszczona we właściwej wysokości (chodzi oczywiście tylko o sytuacje, gdy będzie za mało, ponieważ gdy nadpłaciliśmy, to nadwyżka po prostu będzie nam oddana 😉 , to pozew zostanie zwrócony.

Konsekwencje zwrotu pozwu w odniesieniu do danego wierzyciela muszą być analizowane indywidualnie– każda sprawa jest inna. Warto jednak mieć na uwadze kwestię prawidłowego i terminowego opłacenia pozwu, bo czasem zaniechanie w tej mierze może się skończyć niewesoło – o niektórych skutkach zwrotu pozwu była mowa TUTAJ.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz