11
97

Czy sprawa w sądzie musi trwać długo?

 

Ktoś jest Tobie winny pieniądze? Dzwoniłeś, pisałeś do tej osoby, prosiłeś by zapłaciła to, co się Tobie należy, lecz nie przyniosło to żadnego rezultatu lub przyniosło jedynie częściowy skutek? Myślałeś zapewne o tym, by w takiej sytuacji wystąpić na drogę sądową i dochodzić swego, ale obawiasz się, że postępowanie będzie się toczyło długo a wyrok zapadnie za rok…

Nakaz zapłaty

Mam dla Ciebie dobrą informację, Drogi Czytelniku. Otóż istnieje w naszym prawie taka droga rozstrzygania przez sąd naszych żądań, gdzie możesz bardzo szybko – bo bez rozprawy (!)- uzyskać orzeczenie. Tym orzeczeniem jest nakaz zapłaty, który stanowi –obrazowo mówiąc –taki swoisty „wyrok”.

Kiedy sąd musi wydać nakaz zapłaty?

Nakazy zapłaty zapadają najczęściej w tzw. postępowaniu upominawczym (jest to jedno z postępowań odrębnych, czyli takich, które cechuje odmienna- od „zwykłej”- droga procedowania przez sąd). Prawo ustanawia tutaj zasadę, że sąd musi wydać nakaz zapłaty w przypadku, gdy:

  1. roszczenie jest pieniężne, plus gdy
  2. sąd, czytając Twój pozew, nie dojdzie do przekonania, że:
  • Twoje roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  • okoliczności, które opisałeś w treści pozwu budzą uzasadnione wątpliwości sądu,
  • zaspokojenie Twojego roszczenia zależy od tego, czy najpierw Ty zaspokoisz świadczenie wzajemne, które służy drugiej stronie,
  • nie znasz miejsca pobytu pozwanego albo znasz to miejsce, ale znajduje się ono za granicą (miejsce pobytu pozwanego jest dlatego tak ważne, gdyż sąd musi mu nakaz doręczyć- pozwany musi bowiem wiedzieć o istnieniu tego orzeczenia, by ewentualnie podjąć obronę).

Okazuje się zatem, że my sami nie musimy tutaj wnioskować o wydanie nakazu, bowiem, gdy sąd uzna, że zaszły w/w przesłanki wydania nakazu zapłaty, to po prostu jest obowiązany go wydać (można by rzec– nie ma wyboru 😉 Pamiętać jednak warto, że wszystkie wyżej wymienione przesłanki (i ta z punktu 1) i te podane w punkcie 2)) muszą zostać spełnione łącznie!

W jakich sprawach sąd wydaje nakaz zapłaty?

Charakterystyczne jest to, że nakaz zapłaty może zostać wydany bez względu na wysokość żądanej kwoty pieniężnej oraz bez względu na źródło roszczenia pieniężnego. Oznacza to, że w praktyce katalog spraw, które sąd rozstrzyga wydając nakaz zapłaty, jest bardzo szeroki. W ramach przykładu wymienię choćby roszczenie o zapłatę czynszu najmu lub dzierżawy, roszczenie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło bądź z tytułu stosunku pracy, roszczenie wspólnoty mieszkaniowej o zapłatę zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Przykłady można mnożyć bez liku.

Jak się zapewne domyślasz, nie jest aż tak trudno uzyskać nakaz zapłaty, szczególnie gdy nasze żądanie jest udokumentowane, np. pisemną umową (a termin na uiszczenie świadczenia upłynął bezskutecznie…).

Zaskarżenie nakazu zapłaty

Nie oznacza to jednak (dla wierzycieli- niestety;), że pozwany (dłużnik) nie może się bronić. Może, ale często tego nie robi (bo np. nie ma żadnych argumentów a jednocześnie obawia się, że powstaną dalsze koszty postępowania, które – jako stronę przegraną – będą go obciążały). Jak wskazuje doświadczenie – gros nakazów uprawomocnia się, pozostając niezaskarżonymi.

To, czy warto dany nakaz skarżyć, zależy od okoliczności danej sprawy (zawsze powtarzam, że w prawie wszystko zależy od szczegółów:)- od tego, jakie mamy argumenty przeciw żądaniu pozwu (czy w ogóle jakieś mamy!). W każdym razie dla dłużnika czas działa tutaj na niekorzyść, ponieważ na podjęcie działania ma (tylko) 14 dni, licząc od dnia otrzymania nakazu zapłaty.

O tym, jaki będzie dalszy tok sprawy, po jej ewentualnym zaskarżeniu przez pozwanego oraz o wielu praktycznych aspektach związanych z funkcjonowaniem nakazów zapłaty w obrocie prawnym, dowiedziesz się czytając tego bloga!

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz