10
1473

Jesteś dłużnikiem i otrzymałeś nakaz zapłaty – co dalej…? Krótki przewodnik. Część II

I część przewodnika

Z poprzedniego wpisu tej krótkiej serii znasz już kilka podstawowych informacji dotyczących zaskarżania nakazu zapłaty. Wiesz już między innymi to, że dłużnik zawsze może zakwestionować nakaz zapłaty wnosząc sprzeciw lub zarzuty (i nie trzeba się martwić, że nie będzie wiadomo, czy w danej sprawie wnieść sprzeciw czy zarzuty, gdyż sąd nas informuje o tym w treści samego nakazu… 🙂

Teraz zapewne chcesz wiedzieć, co się dzieje dalej – co się stanie, gdy już złożysz sprzeciw (zarzuty) w sądzie.

Wyznaczenie rozprawy

Wygląda to w skrócie tak: jeżeli sprzeciw (zarzuty) wnieśliśmy w terminie właściwym (czyli –przypominam – w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu) i sprzeciw ten (zarzuty) nie zawiera żadnych braków formalnych (lub zostały one uzupełnione na zasadach prawem przewidzianym), to sąd po prostu wyznacza rozprawę (nieco odmienne zasady postępowania pojawiają się w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym – będzie o nich niedługo mowa na blogu!) i sprawa toczy się odtąd według tzw. zasad ogólnych – czyli z „normalną” rozprawą, świadkami (jeżeli zostali zgłoszeni) i – na końcu – wyrokiem.

Widzisz zatem, że wniesienie sprzeciwu (zarzutów) powoduje, że otwiera się jakby drugi etap postępowania- taki etap, w którym możesz brać czynny udział. Ale zawsze pierwszym, bardzo istotnym krokiem do rozpoczęcia tego etapu jest złożenie skutecznego sprzeciwu (zarzutów). Takie pismo musi być napisane w przemyślany sposób, ponieważ skutki zaniedbań mogą okazać się nieodwracalne (przypomnij sobie ten wpis).

Gdy nakaz zapłaty staje się prawomocny

Może zastanawiasz się, co się stanie, gdy jednak dojdziesz do wniosku, że nie warto wnosić w danej sprawie sprzeciwu (zarzutów). Skutek jest dość doniosły, a mianowicie nakaz ten stanie się prawomocny. Co to oznacza? Bardzo wiele 🙂 W szczególności oznacza to, że nasz wierzyciel ma otwartą drogę do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności temu nakazowi (staje się on bowiem, w zakresie niezaskarżonym, tzw. tytułem egzekucyjnym) i po jej uzyskaniu skierować do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego… Ale to już odrębna historia.

Pokaż komentarze

Jeden komentarz

  1. Jaca 11 lutego 2015

Pozostaw komentarz