13
6493

Kiedy można udać się z wyrokiem do komornika?

Z wyrokiem można udać się do komornika dopiero wtedy, gdy wyrok jest prawomocny lub gdy sąd nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności. Ale to nie wystarczy. Taki wyrok musi zostać jeszcze zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Dopiero wówczas- stanowiąc tzw. tytuł wykonawczy- wyrok nadaje się (nomen omen) do wykonania przez organy postępowania egzekucyjnego.

Co musisz wiedzieć o klauzuli wykonalności?

  • Jak uzyskać taką klauzulę?

Składamy do sądu wniosek o jej nadanie.

  • Do jakiego sądu składamy wniosek?

Zasadniczo do sądu I instancji, przed którym sprawa się toczyła.

Czy sąd może nadać klauzulę pomimo braku naszego wniosku?

Czasami – tak. Ale są to sytuacje wyjątkowe, wprost uregulowane przepisami. Zasadą jest nadanie klauzuli na wniosek.

Jakie to są wyjątki?

Przykładowo- w sprawach o alimenty. Gdy sąd je zasądza, to nadaje (zresztą też z urzędu) rygor natychmiastowej wykonalności co do kwot płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do płatnych przed złożeniem pozwu- za okres maksymalnie 3 miesięcy. Takiemu zaopatrzonemu w rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu i wysyła do wierzyciela (lub do jego przedstawiciela ustawowego lub innego pełnomocnika).

Czy wniosek o klauzulę trzeba opłacić?

Gdy chodzi o nadanie klauzuli wyrokowi – nie. Ale gdy chcemy, by sąd nam doręczył odpis wyroku z klauzulą, musimy zapłacić opłatę kancelaryjną (6 zł za każdą rozpoczętą stronę; w praktyce na tych 6 zł się kończy, czasem bywa 12 zł).

Ile czasu ma sąd, by rozpoznać wniosek o klauzulę?

Sąd ma na to 3 dni. Jest to jednak termin jedynie instrukcyjny i w praktyce czeka się (ja przynajmniej mam takie doświadczenie) 2 do 3 tygodni.

Celowo pominęłam w tym wpisie kwestie związane z nakazami zapłaty i z innymi tytułami egzekucyjnymi (np. ugodami sądowymi, orzeczeniami referendarzy sądowych czy postanowieniami komorników)- będzie o nich jeszcze mowa 😉

Zobacz także:

Pokaż komentarze

3 komentarze

  1. Komentator 15 lipca 2015
  2. Tony 16 lipca 2015
  3. PolakKatolik 16 lipca 2015

Pozostaw komentarz