16
521

Uwagi o przedawnieniu. Część II. Kiedy roszczenie jest przedawnione?

Kiedy pozwany może skorzystać z zarzutu przedawnienia?

Powrót do spisu Gdy upłynie określony przepisami ustawy termin -tzw. termin przedawnienia. Ważne jest to, że w/w terminu nie można ani skrócić ani wydłużyć poprzez czynność prawną (np. umowę). Zawsze obowiązują terminy określone w ustawie.

Zapytasz teraz- jakie to terminy?

Otóż – różne 🙂

W różnych ustawach, w różnych przepisach prawa, mamy wskazane, jaki jest termin przedawnienia danego roszczenia majątkowego (bo – zasadniczo – wszystkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu).

Co do zasady termin przedawnienia roszczeń, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynosi 3 lata, natomiast innych niż związane z działalnością gospodarczą roszczeń – 10 lat. Ponadto, niezależnie od tego, czy roszczenie wynika czy nie wynika z działalności gospodarczej, termin przedawnienia, gdy chodzi o świadczenia okresowe (np. o czynsz najmu), wynosi 3 lata.

Wyjątki

Wyżej wspomniane terminy są terminami wynikającymi z ogólnych zasad (ogólnych przepisów) odnoszących się do kwestii przedawniania roszczeń. Trzeba mieć świadomość tego, że istnieje od nich szereg wyjątków (np. termin przedawnienia roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w ramach działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy wynosi 2 lata!), ponadto niejednokrotnie dochodzi do tzw. przerwania biegu przedawnienia bądź zawieszenia biegu przedawnienia, co również ma ogromny wpływ na to, kiedy upływnie dany termin przedawnienia.

Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy prawnej i faktycznej, uwzględniającej wiele okoliczności, a –wierzcie mi – często o tym, czy wobec danego roszczenia można skutecznie podnieść zarzut przedawnienia decydują zdarzenia na pozór nieistotne… 😉 Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przedawnienia w Twojej sprawie – polecam kontakt z adwokatem 🙂

Zobacz także:

Pokaż komentarze

2 komentarze

  1. Grażyna S. 12 kwietnia 2015
  2. Aldona 20 kwietnia 2015

Pozostaw komentarz