13
759

Odrzucenie zarzutów od nakazu zapłaty

W ostatnim wpisie (TUTAJ) była mowa o przykładowych sytuacjach, których wystąpienie sprawia, że sąd odrzuca sprzeciw od nakazu zapłaty.

Zarzuty złożone po terminie i braki formalne zarzutów

A jak to wygląda w przypadku złożonych po terminie zarzutów lub gdy, pomimo wezwania, nie uzupełnimy braków formalnych zarzutów (np. nie podpiszemy się pod nimi lub nie złożymy odpisów zarzutów w wymaganej ilości bądź nie złożymy zarzutów na formularzu urzędowym, pomimo że było to konieczne)?

Odpowiedź brzmi – sąd w tym przypadkach (tak samo jak w odniesieniu do sprzeciwu) zarzuty odrzuci! Uwagi dotyczące odrzucenia sprzeciwu są tutaj w pełni adekwatne.

ALE- w przypadku zarzutów, pojawia się pewna przesłanka ich odrzucenia, taka która nie wystąpi w odniesieniu do sprzeciwu…

Przypomnijcie sobie- co trzeba jeszcze zrobić, składając zarzuty…?

Trzeba wnieść opłatę sądową! Dla tych, którzy chcieliby więcej dowiedzieć się w tym temacie odsyłam do mojego wcześniejszego wpisu – TUTAJ.

Co się dzieje, gdy pozwany nie opłaci zarzutów?

Jest wzywany przez przewodniczącego do ich opłacenia, pod rygorem odrzucenia zarzutów. Czyli – podobnie, jak w odniesieniu do braków formalnych- pozwany otrzymuje „drugą szansę”. Dopiero gdy w ogóle nie opłaci zarzutów lub zapłaci za mało, sąd zarzuty odrzuci.

Warto mieć to na uwadze.

Zobacz także:

Odrzucenie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz