14
966

Kto nie może być świadkiem?

Świadek jest bardzo ważnym źródłem dowodowym. Niejednokrotnie od treści jego zeznań zależy wynik całego procesu. Powiem Wam dziś kilka słów w temacie świadków.

Kto może, a kto nie może być świadkiem?

Zasada jest taka – każdy może być świadkiem. Wyjątki są natomiast określone w ustawie.

Przepisy wskazują katalog osób, które nie mogą być świadkami. Nie chcę Was zanudzać wymienianiem wszystkich kategorii tych podmiotów, które nie mogą być świadkami (poza tym wiązałoby się to dla mnie z koniecznością wyjaśniania całego szeregu trudnych, prawnych pojęć, a chcę tego uniknąć 😉 Skupię się zatem na przybliżeniu Wam tej kategorii podmiotów, która będzie dla Was- w mojej ocenie- „najciekawsza” 🙂

Osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swoich spostrzeżeń

Gdy mowa o tej kategorii osób, mogą się w Waszych głowach pojawić następujące pytania:

  • Czy chodzi tutaj o osoby ubezwłasnowolnione?

Niekoniecznie. Ubezwłasnowolnienie (czy całkowite czy tylko częściowe) samo w sobie nie musi oznaczać, że ktoś jest niezdolny do spostrzegania bądź komunikowania swoich spostrzeżeń. Każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie.

  • Czy to, że ktoś leczy się psychiatrycznie eliminuje go z grona świadków?

Niekoniecznie. Nie każda przecież choroba psychiczna musi zaraz oznaczać niezdolność do spostrzegania czy komunikowania spostrzeżeń, a nawet jeżeli czasowo się z tym wiąże, to przecież może dojść do remisji choroby.

  • Czy to, że dana osoba jest niema, niesłysząca, głuchoniema, dyskwalifikuje ją jako świadka?

Nie. Sam fakt wystąpienia u danej osoby w/w niepełnosprawności nie ma znaczenia. Osoby te mogą zeznawać na piśmie lub przy pomocy biegłego.

  • Czy jest jakaś granica wieku, od której uznaje się, że człowiek jest już zdolny do spostrzegania i komunikowania swoich spostrzeżeń?

Zasadniczo nie, przynajmniej kodeks nie ustala tutaj takiej dolnej granicy wieku. Indywidualnie więc ocenić należy poziom rozwoju intelektualnego dziecka, wiele zależy od jego indywidualnych zdolności (choć oczywiście poniżej pewnej granicy wieku nie zejdziemy wskutek przeszkód natury czysto biologicznej- mam na myśli naprawdę małe dzieci).

  • Czy osoba nietrzeźwa może zostać przesłuchana jako świadek?

Nie. Ale jeżeli wytrzeźwieje – może 😉

 

Myślę, że będę kontynuowała temat związany ze świadkami! 🙂  Do następnego razu!

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz