14
955

Czy małoletni może wejść na salę sądową na czas rozprawy?

W dniu 14 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego w zakresie oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa ta rozszerza o osoby małoletnie krąg osób, które mogą wejść na salę sądową, na posiedzenie jawne. W praktyce zwykle chodzi o rozprawę.

Kiedy małoletni może wejść na salę sądową podczas rozprawy?

Ważne jest jednak to, że wstęp na salę sądową małoletniego będzie dopuszczalny tylko za zgodą przewodniczącego składu sędziowskiego.

Dotąd na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową miały – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie.

W tym miejscu na marginesie chcę wskazać, że niniejszy wpis nie dotyczy spraw, które odbywają się za tzw. drzwiami zamkniętymi, gdyż wówczas obowiązują inne zasady. Nie dotyczy też, oczywiście, posiedzeń niejawnych.

Czy powyższa zmiana przepisów była potrzebna?

W mojej ocenie –tak.

Często się bowiem zdarza (sama nie raz miałam okazję zaobserwować takie sytuacje), że na rozprawę przychodzi rodzic, który ma np. sześcioletnie dziecko. Sprawa jest wywoływana, rodzic wchodzi na salę a dziecko samo, zestresowane, zostaje na korytarzu. Ktoś zapyta- a dlaczego rodzic nie „załatwił” opiekuna na czas rozprawy? Pamiętajmy jednak, że różne są sytuacje życiowe i czasem zajdzie jakaś obiektywna przeszkoda zapewnieniu opieki na czas trwania posiedzenia. Częsta też była niewiedza co do tego, że dziecko nie będzie mogło wejść… W wielu przypadkach aktualnie będzie można takie sytuacje wyeliminować.

Edukacyjny walor zmian

Dopuszczenie małoletnich do udziału w rozprawach cywilnych będzie też miało nieoceniony wymiar edukacyjny. Sama zajmuję się edukacją prawną i nauczyciele często sygnalizują mi wolę młodzieży wzięcia udziału, w charakterze publiczności, w tego rodzaju sprawach. Dotąd było to wykluczone. A teraz otwierają się nowe możliwości działania na polu szerzenia świadomości prawnej. Co mnie niezmiernie cieszy  🙂

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz