14
581

Pozew o zapłatę- co dalej?

 

Wiem, jak lubicie schematy!

Prezentuję zatem kolejny- przestawiający przykładowy przebieg postępowania, jaki może zaistnieć po wniesieniu do sądu pozwu o zapłatę (od pozwu do wyroku sądu drugiej instancji).

Uwagi do schematu

Dodam jednocześnie, że schemat nie obejmuje (rzecz jasna 😉 ) wszelkich możliwych sytuacji występujących w procesach cywilnych i dotyczy takiej sprawy, w której wydano nakaz zapłaty, gdzie zostały wykorzystane zwykłe środki zaskarżenia (sprzeciw lub zarzuty, apelacja). Nie ma więc w tym schemacie skargi kasacyjnej, która jest środkiem nadzwyczajnym i służy tylko w określonych przez prawo sytuacjach.

Długość sprawy

Tych z Was, drodzy Czytelnicy, których przeraziło to, że sprawa może trwać długo, pragnę pocieszyć:

  • po pierwsze: wiele nakazów zapłaty uprawomocnia się, pozostając niezaskarżonymi;
  • po drugie: jeżeli jednak nakaz zapłaty zostanie skutecznie zaskarżony, to sprawa często kończy się już w pierwszej instancji (wyrokiem sądu pierwszej instancji);
  • po trzecie: jeżeli już zostanie w sprawie złożona apelacja, to w postępowaniu przed sądem drugiej zwykle odbywa się tylko jedna rozprawa.
Od pozwu do wyroku sądu drugiej instancji

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz