15
2241

Odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sąd obowiązany jest -w pewnych sytuacjach- odrzucić sprzeciw od nakazu zapłaty. Poniżej podaję kilka przykładów.

Jakie to zatem sytuacje?

Otóż sąd odrzuci sprzeciw od nakazu zapłaty, gdy zostanie on wniesiony po terminie. O terminie do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty i o sposobie jego obliczania dowiesz się więcej: TUTAJ i TUTAJ oraz TUTAJ. Na marginesie dodam, że czasem sprawę da się „odratować” – gdy pozwany uchybił terminowi bez swojej winy. Wówczas można skorzystać z instytucji przywrócenia terminu (ale tutaj także trzeba zadziałać w terminie właściwym…;)

Kiedy jeszcze sprzeciw podlega odrzuceniu?

Gdy dotknięty jest brakiem formalnym (brakami formalnymi), natomiast pozwany- pomimo wezwania do uzupełnienia tego braku (braków) – nie zrobił tego w terminie właściwym (czyli w ciągu 7 dni).

Jakie są przykłady braków formalnych sprzeciwu?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której sprzeciw powinien być wniesiony na formularzu urzędowym (o formularzach i przykładowych sytuacjach, gdy ich użycie jest konieczne pisałam więcej TUTAJ), jednakże pozwany nie złożył go na rzeczonym formularzu.

Inne przykłady braków formalnych sprzeciwu – sprzeciw złożony bez podpisu lub złożony bez odpisu dla strony przeciwnej (powoda).

Jak widzicie, trzeba być czujnym. Czasem (nawet – często) brak formalny wynika z prozaicznej kwestii – pośpiechu. Zwróćcie jednak uwagę, że ustawodawca daje w tym przypadku swoistą „drugą szansę”, skoro brak formalny można uzupełnić…

O odrzuceniu sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty możecie przeczytać także na stronie mojej kancelarii.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz