18
629

Omyłki pisarskie – co począć?

Może się zdarzyć taka sytuacja, że z orzeczenia sądowego dowiesz się, że masz inne imię, np. zamiast Marianna – Maria, zamiast Jan – Janusz, zamiast Bogusław – Bogumił, zamiast Liliana – Lilianna. Czasem orzeczenie będzie głosiło, że nie nazywasz się Kowalski – ale Kowalewski, nie Filipiak – ale Filipiuk, nie Marcinkiewicz- ale Marciniak…

Co zrobić z omyłkami pisarskimi?

Otóż sąd może taką omyłkę sprostować.

  • Jak?

Wydając postanowienie.

  • Czy można żądać, by sąd sprostował daną omyłkę?

Tak, choć zasadą jest, że sąd ma z urzędu takie omyłki prostować. Ale jeżeli np. sam nie zauważy błędu- nie pozostaje nam nic innego jak złożyć stosowny wniosek.

  • Czy na odmowę sprostowania służy zażalenie?

Tak.

Czy sprostowanie można zażalić?

Tak. Może się przecież zdarzyć, że sąd omyłkowo sprostuje coś, co sprostowania nie wymaga albo prostując popełni kolejny błąd. Wówczas także trzeba działać!

Sprostowanie może okazać się niezbędne np. w sytuacji, gdy wydany został nakaz zapłaty a w nim błędne imię lub nazwisko powoda (wierzyciela) bądź pozwanego (dłużnika). Jeżeli nie dojdzie do sprostowania, to możemy mieć problemy z wyegzekwowaniem zasądzonej kwoty pieniężnej.

Przykłady innych omyłek

Na koniec dodam, że omyłki podlegające sprostowaniu dotyczyć mogą, rzecz jasna, nie tylko imion i nazwisk, ale czasem w orzeczeniach znaleźć można też inne ich rodzaje np. błędy rachunkowe, czy też zwykłe „literówki”. One również podlegają sprostowaniu!

Pokaż komentarze

2 komentarze

  1. Warszawiak1 9 sierpnia 2015
  2. Jeremy 10 sierpnia 2015

Pozostaw komentarz