18
5111

Opłata sądowa od pozwu- postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe jest jednym z tych postępowań, w których możesz oczekiwać od sądu rozstrzygnięcia sprawy nakazem zapłaty.

Zalety postępowania nakazowego

Postępowanie nakazowe daje wierzycielowi (powodowi) cały szereg wymiernych korzyści, np. to, że nakaz wydany w tym postępowaniu stanowi, z chwilą jego wydania, tytuł zabezpieczenia, albo że po wniesieniu przez pozwanego zarzutów, nakaz ten nie traci mocy.

Inną niewątpliwą korzyścią wynikającą z postępowania nakazowego jest dla wierzyciela to, że przy wnoszeniu pozwu powód obowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą jedynie 1,25% wartości przedmiotu sporu. „Normalnie” jest to 5% wartości przedmiotu sporu. Opłacalne, prawda?

Warunki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Ażeby jednak sąd w ogóle mógł rozważać, czy wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, powód – w samym pozwie- musi złożyć stosowny wniosek.

Innym niezbędnym warunkiem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest to, że okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie pieniężne (najczęściej przedmiotem żądania w tym postępowaniu są właśnie pieniądze 😉 ) muszą być udowodnione w konkretny, wskazany w Kodeksie postępowania cywilnego, sposób, np. wekslem, czekiem, rachunkiem zaakceptowanym przez dłużnika, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Może się jednak okazać, że sąd – pomimo posiadania przez nas np. weksla- stwierdzi brak podstaw do rozstrzygnięcia sprawy nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym. Przyczyn może być wiele.

Prosty przykład– może się okazać, że weksel jest nieważny, ale samo roszczenie, np. wynikające z umowy pożyczki, sąd oceni jako niezasadne.

Czy sąd nadal może wówczas wydać nakaz zapłaty?

TAK. Jednakże nie w ramach postępowania nakazowego, ale upominawczego.

Uzupełnienie opłaty sądowej

Co jednak z opłatą sądową? Czy należy ją od razu uzupełnić, tak by odpowiadała zasadom ogólnym (czyli trzeba by dopłacić 3,75%), czy też sąd rozstrzygał będzie kwestię opłaty dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie?

Okazuje się, że sąd, który stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, musi wezwać powoda do uiszczenia pozostałej części opłaty od pozwu- w terminie tygodniowym, pod rygorem jego zwrotu.

Tak orzekł niedawno Sąd Najwyższy, wydając w dniu 26 października 2016 r.- w składzie 7 sędziów- uchwałę (sygnatura akt: III CZP 44/16).

Przyznam, że spodziewałam się takiego rozstrzygnięcia. Przeciwna interpretacja, dająca możliwość- w najgorszym przypadku (bo przy zwrocie kosztów podstawową zasadą jest zasada odpowiedzialności za wynik procesu)- odsunięcia w czasie konieczności uiszczenia opłaty sądowej w pełnej wysokości, mogłaby prowadzić do nadużyć i zachęcać do zgłaszania w pozwie wniosków o wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym, pomimo (wiadomego powodowi) braku podstaw do wydania nakazu w tym trybie.

Pokaż komentarze

2 komentarze

  1. Robert 24 kwietnia 2017
  2. Web Hosting 12 sierpnia 2017

Pozostaw komentarz