24
635

Postępowanie uproszczone – częściej zastosujemy formularz a opłaty będą niższe!

W dniu 1 czerwca 2017 roku wszedł w życie przepis zmieniający artykuł Kodeksu postępowania cywilnego, który wskazuje, w jakich sprawach zastosowanie znajdują przepisy dotyczące postępowania uproszczonego.

Poprzednie regulacje

Dotąd, artykuły o postępowaniu uproszczonym stosowało się między innymi w sprawach o roszczenia wynikające z umów, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych), jak również w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekraczała kwoty 10.000 zł.

Zmiany od 1 czerwca 2017 roku

Od 1 czerwca 2017 roku wartość przedmiotu sporu, kwalifikująca w powyższych przypadkach sprawę do postępowania uproszczonego, została podniesiona aż o 100%, czyli aktualnie wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Co to oznacza?

Powyższa zmiana oznacza między innymi, że będziemy musieli częściej używać formularza urzędowego. O formularzach oraz o skutkach zaniedbań w korzystaniu z nich, pisałam tutaj i tutaj.

Jako że wiedza o tym, kiedy należy korzystać z formularza jest w społeczeństwie niewielka, a błędy w wypełnianiu formularzy są niestety bardzo częste, zwiększenie liczby spraw, w których formularze muszą być stosowane, raczej nie będzie sprzyjało szybkości postępowań.

Zalety nowych regulacji

Plusem tej zmiany jest natomiast na pewno to, że postępowania o wyższe kwoty będą tańsze. Nie zmieniono bowiem (jak dotąd…) przepisu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulującego wysokość opłat sądowych przy wnoszeniu pozwów kwalifikujących się do postępowania uproszczonego.

Przepis ten brzmi tak:

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

  1. do 2000 złotych – 30 złotych;
  2. ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
  3. ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
  4. ponad 7500 złotych – 300 złotych.

Przykład

Okazuje się więc, że- dla przykładu- za pozew w sprawie o 15.000 zł aktualnie zapłacimy stałą opłatę sądową, czyli 300 zł, podczas gdy w sprawach wszczętych do 31 maja 2017 roku (gdy obowiązywały ogólne przepisy i opłata sądowa wynosiła 5% wartości przedmiotu sporu), przy żądaniu opiewającym na kwotę 15.000 zł trzeba było zapłacić 750 zł. Podobnie- w sprawie o 20.000 zł zapłacimy teraz tylko 300 zł, a gdyby obowiązywały przepisy ogólne płacilibyśmy 1000 zł.

Widać różnicę?

Widać 🙂

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz