16
296

Sąd Najwyższy o doliczaniu podatku VAT do opłaty egzekucyjnej

To, czy komornik może, czy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o kwotę podatku VAT, budzi od dłuższego czasu spory.

Doliczanie podatku VAT do opłaty egzekucyjnej

Sądy bardzo różnie podchodzą do tego problemu. A tymczasem komornicy doliczają VAT do ustalonej opłaty egzekucyjnej.

Dziś mam dobrą wiadomość dla dłużników.

Otóż w dniu 27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt: III CZP 97/16)- w powiększonym, siedmioosobowym składzie- stanowiącą, że:

Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. Tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług.

Nadmienię jeszcze, że powyższa uchwała jest kolejną, po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 roku, zapadłej pod sygnaturą akt: III CZP 34/16, gdzie Sąd Najwyższy, w składzie trzyosobowym, wypowiedział się bardzo podobnie stwierdzając, że:

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług.

Użycie w praktyce

Można i warto powoływać się na te uchwały, wnosząc skargi na czynności komornika, jeżeli ten doliczy VAT do opłaty egzekucyjnej ustalonej na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz