14
300

Słyszeliście o czymś takim jak uzupełnienie wyroku?

Wyrok wydany, wygraliśmy! Jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi. I nagle – olśnienie! Sąd nie orzekł o zwrocie kosztów procesu! A jako że wygraliśmy, co do zasady, koszty te przecież nam się od przeciwnika należą. Na marginesie dodam, że jeżeli występujecie w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika, sąd obowiązany jest z urzędu orzec o kosztach Wam należnych.

  • Co teraz?

Trzeba wykazać się aktywnością.

  • Jaką?

Złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku.

Przydatne informacje na temat uzupełnienia wyroku

  • Ile mamy czasu na uzupełnienie wyroku?

W terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu (np. przy wyroku zaocznym)- w ciągu 2 tygodni od tego doręczenia.

  • W jaki sposób prawidłowo obliczyć ten termin?

Sprawdźcie –TUTAJ.

  • Czy sąd wyda w tym przypadku kolejny wyrok?

Nie. Sąd wyda postanowienie. Z reguły wniosek o uzupełnienie wyroku co do kosztów rozpoznawany jest na posiedzeniu niejawnym, więc wspomniane postanowienie zostanie nam doręczone.

  • Czy na takie postanowienie przysługuje zażalenie?

Tak 🙂

Uzupełnienie wyroku tylko na wniosek

Pamiętajcie, sąd nie może sam (z urzędu) uzupełnić wyroku– nawet jeżeli po jego wydaniu zauważy, że przeoczył pewne kwestie. Konieczny jest wniosek – złożony w terminie 14 dni. Jeżeli terminu tego nie zachowamy – sąd odrzuci nasze żądanie (wniosek) i kosztów nie dostaniemy 🙁 Chyba że nie złożyliśmy wniosku w terminie bez naszej winy, wówczas można się starać o przywrócenie powyższego terminu.

Tak czy inaczej – to my musimy się wykazać sprawnością i szybkością w działaniu – nawet jeżeli wina nie leży po naszej stronie.

Pokaż komentarze

2 komentarze

  1. Monika S. 20 lipca 2015
  2. Bernadettkka 21 lipca 2015

Pozostaw komentarz