Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (E-Sąd, EPU)

Ostatnio pisałam o korzystnej dla dłużników interpretacji przyjętej przez Sąd Najwyższy (wręcz linii orzeczniczej) dotyczącej przedawnienia (jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, niech zerknie tutaj).

Dziś mam dla Was informację o innej Uchwale Sądu Najwyższego- tym razem niekorzystnej dla dłużników, korzystnej zaś dla wierzycieli.

Utrata mocy przez nakaz zapłaty

Otóż Sąd Najwyższy, w swej Uchwale z dnia 9 czerwca 2017 r., III CZP 21/17, przyjął iż wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje utratę mocy nakazu zapłaty w całości jedynie w stosunku do pozwanego, który wniósł sprzeciw.

Zobaczmy na przykładzie

Chodzi o taką np. sytuację, gdy e-sąd (Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny) wydaje nakaz zapłaty wobec dwóch osób, które zostały pozwane o zapłatę solidarnie.

Sąd doręcza każdemu z tych dwóch pozwanych nakaz zapłaty i- jak wiecie- każda z tych osób ma 14 dni, aby nakaz zaskarżyć sprzeciwem. Załóżmy, że jeden z pozwanych wniósł sprzeciw w terminie, a drugi w terminie się nie zmieścił.

W tej sytuacji nakaz zapłaty utraci w całości moc wobec pierwszego pozwanego- to oczywiste. Czy jednak drugi z pozwanych może „skorzystać” z tego, że nakaz utracił w całości moc wobec pierwszego z pozwanych…?

Odpowiedź brzmi- NIE.

Wobec tego pozwanego nakaz się uprawomocni.

Zasadnicze wnioski

Nie chcę wchodzić zbyt głęboko w prawną argumentację, gdyż – myślę- nie jest to Wam potrzebne i tylko może utrudnić zrozumienie tematu.

Główny morał, jaki płynie z powyższej Uchwały SN, jest taki – trzeba uważać na terminy, pilnować w czas swoich interesów. Skutki zaniechań często są bowiem nieodwracalne.

Pokaż komentarze

Jeden komentarz

  1. Trejdoo 26 czerwca 2017

Pozostaw komentarz