12
416

Uwaga- niższa grzywna!

W ostatnim czasie sporo pisze się i mówi (przynajmniej w środowisku prawników;) o zmianach w procedurze karnej i prawie karnym- w szczególności z uwagi na to, że po ostatniej wielkiej nowelizacji, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku, już pojawiła się kolejna wielka zmiana (od 15 kwietnia 2016 roku), która odwraca wiele zasad poprzedniej reformy… ehh.

Pomimo że jest to tematyka, która bardzo mnie interesuje, nie będę rozszerzać nadmiernie zagadnień poruszanych na TYM blogu (który wszakże zajmować się ma postępowaniem i prawem cywilnym 🙂 Ograniczę się do wskazania Wam, jaką zmianę wprowadzono przy okazji nowelizowania procesu karnego.

Niższa grzywna- kwoty

Otóż, ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 roku, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 roku, obniżono do kwoty 3000 zł wysokość grzywny, jaka może być wymierzona na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

Dotąd grzywna ta wynosiła maksymalnie 5000 zł (taki stan prawny obowiązywał od 19 kwietnia 2010 roku, jeszcze wcześniej był to maksymalnie 1000 zł).

Grzywny w postępowaniu cywilnym- przykłady

Jeżeli nigdy nie słyszeliście o grzywnach wymierzanych w postępowaniu cywilnym, to powinny Was zainteresować przykłady. Zatem grzywna zostanie wymierzona na przykład świadkowi, który odmawia zeznań (w sytuacjach nieznajdujących uzasadnienia w przepisach) lub gdy bez usprawiedliwienia nie stawia się na wezwanie. Na grzywnę zostanie też skazana strona procesu, która w złej wierze lub lekkomyślnie zgłasza zarzuty dotyczące prawdziwości dokumentu urzędowego.

Dodać muszę, że ten znowelizowany przepis dotyczy tylko takich sytuacji, gdy wysokość grzywny nie została określona w inny sposób przez Kodeks postępowania cywilnego. Czasem bowiem pojawiają się przepisy, które w sposób odmienny określają wysokość grzywny za konkretne zachowanie. Kilka przykładów znajdziemy w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego. Na przykład dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu, może zostać ukarany grzywną do 2000 zł.

Pokaż komentarze

Jeden komentarz

  1. Web Hosting 2 sierpnia 2017

Pozostaw komentarz