13
687

Uwaga! Nowe formularze w postępowaniu cywilnym!

Śpieszę Wam przekazać, że od dnia 26 sierpnia b.r. obowiązują nowe wzory trzech formularzy urzędowych stosowanych w postępowaniu cywilnym.

W niektórych sprawach stosowanie formularzy jest konieczne. Pisałam Wam o tym już trochę TUTAJ. Formularze urzędowe stosuje się między innymi w sprawach, w których dochodzimy roszczeń z umowy a wartość przedmiotu sporu wynosi maksymalnie 10.000 zł. Są to sprawy podlegające rozpoznaniu w tzw. postępowaniu uproszczonym.

ALE- do rzeczy.

Zmiany w formularzach

Właśnie zmianie uległy formularze obejmujące pozew, pozew wzajemny oraz formularz obejmujący dane stron.

Od razu wyjaśniam, że nie są do całkiem nowe formularze- w rozumieniu: >nie do poznania< 🙂 Otóż zasadniczo ich treść pozostaje tożsama z wcześniejszym ich brzemieniem i wyglądem, jednakże wprowadzono w nich pewne (dość istotne) zmiany.

Co więc się zmieniło?

Otóż dostosowano treść formularzy do zmian w prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym. Było to wielce oczekiwane i pożądane, szczególnie że niektóre zmiany – które dopiero teraz uwzględniono w treści formularzy- weszły w życie już ponad 3 lata temu…

Uwzględniono w szczególności zmiany w zakresie odsetek, dodając we właściwej rubryce w pozwie i pozwie wzajemnym możliwość dokonania wyboru spośród nie tylko odsetek ustawowych i odsetek umownych, ale wprowadzając pozostałe rodzaje funkcjonujących aktualnie odsetek, tj. odsetki ustawowe za opóźnienie oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ponadto, wobec zmian w zakresie procedury cywilnej, związanych z obowiązkiem podawania przez powoda w pozwie swojego numeru PESEL lub NIP bądź KRS albo numeru w innym właściwym rejestrze, wprowadzono także, oprócz obowiązku podania adresu, także informację o konieczności wpisania właściwego numeru.

Inną zmianą w formularzach obejmujących pozew i pozew wzajemny, jest dodatkowa rubryka, w której należy wpisać informację, czy podjęto próbę mediacji bądź innego pozasądowego rozwiązania sporu, a gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnić przyczyn ich niepodjęcia. Konieczność podania w pozwie tej informacji, jest również wynikiem zmian w prawie.

Czy ma znaczenie, czy korzystamy z dawnego, czy z nowego formularza?

Oczywiście, że TAK!

Skutki użycia nieaktualnego formularza

Pismo złożone na nieaktualnym urzędowym formularzu dotknięte jest brakiem formalnym i Sąd wzywał nas będzie do uzupełnienia tego braku (i da nam na to tylko 7 dni!), co wydłuży postępowanie. A jeżeli jesteśmy powodem, to raczej nie zależy nam na tym, by postępowanie trwało dłużej (choć- różnie to bywa… 😉

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz