13
505

Uwagi o przedawnieniu. Część VI. Jakie skutki ma przerwanie biegu przedawnienia?

Powrót do spisu Przy poruszaniu tematyki przedawnienia nie możemy pominąć kwestii przerwania jego biegu.

O co tu chodzi w przerwaniu biegu przedawnienia?

Otóż przepisy prawa przewidują pewne takie „sytuacje”, po których zaistnieniu termin przedawnienia zaczyna biec na nowo, czyli w całości od początku.

Jak to najczęściej wygląda?

Otóż jednym z najpopularniejszych sposobów na przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia pieniężnego jest złożenie w sądzie pozwu o zapłatę. I nie ma znaczenia, czy w sądzie sprawa będzie się toczyła latami czy może skończy się szybko (np. sąd wyda nakaz zapłaty a dłużnik go nie zaskarży 😉 ), ponieważ sam fakt wniesienia pozwu do sądu skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Co więcej – przez czas trwania procesu termin ten w ogóle nie biegnie i zaczyna biec na nowo dopiero gdy postępowanie zostanie zakończone. Nie ma więc ryzyka, że proces będzie trwał latami a nasze roszczenie się w międzyczasie przedawni.

Dodam, że jest jeszcze wiele innych sposobów na przerwanie biegu przedawnienia – czasami wierzyciel może swoim działaniem przerwać ten bieg (tak jak w powyższym przykładzie), czasem działania samego dłużnika bieg ten przerywają, przy czym – co bardzo ważne- przerwanie może następować w odniesieniu do danego roszczenia wielokrotnie…!

Ważne uwagi!

Oczywiście przerwać można jedynie bieg takiego terminu przedawnienia, który jeszcze nie upłynął – jeżeli bowiem dany termin bieg swój już zakończył, nie jest możliwe by go przerwać i spowodować powyższy skutek! Mam nadzieję, że jest to jasne 🙂

Przerwanie biegu przedawnienia jest instytucją stworzoną w interesie wierzyciela, działającą jednocześnie na niekorzyść dłużnika (zwłaszcza tego, który nie chce płacić 😉 ). W jego wyniku dochodzi bowiem do swoistego „wydłużenia” terminu przedawnienia, co jest „ciosem” dla dłużnika, który liczył na to, że roszczenie się przedawni, a on podniesie odpowiedni zarzut i wygra proces… (TUTAJ i TUTAJ i TUTAJ możecie sobie przypomnieć pewne kwestie związane z podnoszeniem zarzutu przedawnienia).

Zapewne zgodzicie się ze mną, że warto mieć świadomość tego kiedy i jak termin przedawnienia może zostać przerwany.

Zobacz także:

Pokaż komentarze

Jeden komentarz

  1. Beata O. 24 kwietnia 2015

Pozostaw komentarz