19
361

Więcej informacji w przedmiocie apelacji. Do jakiego sądu wnieść apelację?

Jako że strona może samodzielnie apelację sporządzić i wnieść do sądu (samodzielnie- czyli bez udziału pełnomocnika zawodowego, np. adwokata), nierzadko się zdarza, że jest adresowana bezpośrednio do sądu II instancji.

Jest to jednak – zgodnie z przepisami – nieprawidłowe.

Do jakiego sądu wnieść apelację?

Otóż apelacja powinna bowiem trafić najpierw do tego samego sądu, który wydał zaskarżony wyrok i dopiero po wykonaniu przez ten sąd pewnych czynności- między innymi związanych z koniecznością oceny czy termin do jej wniesienia został zachowany (więcej o terminie do wniesienia apelacji –TUTAJ), czy jest należycie opłacona, czy nie ma jakichś braków formalnych- jest przedstawiana wraz z aktami sprawy sądowi II instancji. Krótko mówiąc- apelację kierujemy do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji.

Co się jednak stanie, jeżeli omyłkowo wnieśliśmy apelację do sądu II instancji?

Jeszcze nie tak dawno był to spory problem, bowiem uznawało się, że apelacja wniesiona bezpośrednio do sądu II instancji (czyli błędnie) jest złożona z zachowaniem właściwego terminu tylko wówczas, gdy ten sąd II instancji zdąży przed upływem terminu zaskarżenia wyroku przekazać apelację sądowi I instancji (jako właściwemu)! Jak nietrudno się domyślić, tylko czasami się to udawało, między innymi  z uwagi na to, że wiele osób składa apelację pod koniec terminu. Skutkiem wniesienia apelacji z uchybieniem terminu jest zaś jej odrzucenie!

W takiej sytuacji ratunku można było jeszcze szukać w przepisach o przywracaniu terminu do wniesienia apelacji- jednakże jeżeli strona była przez sąd prawidłowo pouczona o trybie i sposobie wniesienia apelacji, to generalnie i te zabiegi raczej nie przynosiły zamierzonego efektu…

Mam jednak dla Ciebie, drogi Czytelniku, dobrą informację!

Przepisy się zmieniły!!!

Do wszystkich apelacji wnoszonych po dniu 3 maja 2012 roku stosuje się zasadę, że termin do wniesienia apelacji uważa się za zachowany również wtedy, gdy- przed jego upływem– strona wniosła apelację do sądu II instancji. Aktualnie zatem nie ma negatywnych konsekwencji dla osoby, która złożyła (ale koniecznie musi to zrobić z zachowaniem terminu!) apelację w sądzie II instancji. Sąd II instancji po prostu przesyła apelację do sądu I instancji (by sąd ten mógł wykonać wymagane przepisami czynności, o których wspominałam wyżej).

Jest to znaczne udogodnienie dla osób, które nie korzystają z pomocy adwokata/radcy prawnego w procesie.

Dodam na zakończenie, że napisanie dobrej apelacji wymaga sporej wiedzy i doświadczenia i zawsze formułowanie tego środka zaskarżenia przez osobę, która nigdy wcześniej tego nie robiła, wiąże się niestety ze sporym ryzykiem przegrania sprawy… Warto mieć to na uwadze.

 

Pokaż komentarze

Jeden komentarz

  1. Waldemar W. 21 maja 2015

Pozostaw komentarz