16
925

Więcej informacji w przedmiocie apelacji. Odpowiedź na apelację

Załóżmy, że wygraliśmy sprawę, ale druga strona procesu wniosła w przepisanym terminie apelację (więcej o terminie do wniesienia apelacji – TUTAJ).

Podstawowe informacje na temat odpowiedzi na apelację

  • Jak się dowiemy o wniesieniu apelacji?

Sąd doręcza nam odpis apelacji.

  • Po co to robi?

By dać nam możliwość zapoznania się z jej treścią oraz przygotowania się do rozprawy apelacyjnej.

  • Czy możemy się do tej apelacji ustosunkować?

Tak.

  • Jak to zrobić?

Można to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest złożenie odpowiedzi na apelację.

  • W jakim terminie to zrobić?

Właściwy przepis stanowi, że na złożenie odpowiedzi na apelację mamy 2 tygodnie, licząc od dnia jej doręczenia.

  • Czy coś złego się stanie, gdy nie złożymy odpowiedzi na apelację?

Nie.

  • Dlaczego?

Ponieważ nie mamy takiego obowiązku, a te same twierdzenia, które byśmy w tej odpowiedzi zawarli, możemy przedstawić choćby ustnie na rozprawie…

A co się stanie, gdy złożymy odpowiedź na apelację, ale z przekroczeniem w/w terminu?

Zasadniczo- nic. Tak jak wspomniałam, w ogóle nie ma obowiązku odpowiadać na apelację i można się w jej przedmiocie wypowiedzieć na rozprawie. Wniesienie odpowiedzi na apelację jest uprawnieniem, z którego, jeżeli chcemy, możemy skorzystać. Jeżeli zatem złożymy odpowiedź na apelację po terminie, sąd musi ją przyjąć. Oczywiście- pisząc >po terminie< mam na myśli okres, w którym postępowanie przed sądem II instancji jeszcze trwa… 😉

Czy warto złożyć odpowiedź na apelację?

W mojej ocenie – warto. Sąd, przygotowując się do rozprawy, będzie miał bowiem przed sobą nie tylko apelację, ale też i nasze pismo z naszym stanowiskiem w środku 😉 Już zatem na etapie przygotowywania się do rozprawy będzie mógł zapoznać się z nim, wziąć je pod uwagę i uwzględnić przy dalszym procedowaniu. Wnosząc odpowiedź na apelację możemy zatem– już przed rozprawą apelacyjną- zwalczać stanowisko przeciwnika, co z reguły znacznie zwiększa szansę na wygraną 🙂

Do jakiego sądu wnieść odpowiedź na apelację?

Bezpośrednio do sądu II instancji. Nie ma tutaj zatem zastosowania reguła, o której pisałam TUTAJ, dotycząca wnoszenia apelacji.

Pokaż komentarze

2 komentarze

  1. marlena_bz 21 maja 2015
  2. Włodek 25 maja 2015

Pozostaw komentarz