16
169

Więcej informacji w przedmiocie apelacji. Pamiętajcie o opłacie!

Tak, niestety… Za apelację- co do zasady- trzeba zapłacić.

Ile trzeba zapłacić?

W sprawach o zapłatę, punktem wyjścia jest (co do zasady) tzw. wartość przedmiotu zaskarżenia. Gdy już określimy tę wartość, obliczamy z niej 5% (co do zasady 😉 ) i zaokrąglamy do pełnego złotego (przy czym opłata zawsze musi wynosić co najmniej 30 zł) lub – gdy postępowanie toczyło się w trybie uproszczonym – sprawdzamy w przepisach, czy należna opłata to 30 zł, 100 zł, 250 zł czy 300 zł (bo tylko takie są tutaj możliwości…).

Jak obliczyć wartość przedmiotu zaskarżenia?

Otóż podobnie jak wartość przedmiotu sporu (co nieco pisałam o tym TUTAJ). Przykład! Jeżeli np. wnieśliśmy pozew o zapłatę 9.000 zł, a sąd zasadził na naszą rzecz jedynie 8.000 zł, jednakże uważamy, że sąd nie ma racji i chcemy apelować, to „bazę” stanowi oczywiście nie całe 9.000 zł ani też nie te 8.000 zł, które sąd nam przyznał, lecz tylko ten sporny 1.000 zł! On właśnie stanowi tutaj wartość przedmiotu zaskarżenia! Powyższy przykład jest oczywiście prosty, ale –wierzcie mi- są też takie sprawy, gdzie określenie wartości przedmiotu zaskarżenia może stanowić wyzwanie 😉 Jak zawsze w prawie – wiele zależy od szczegółów!

W razie pytań – wiecie gdzie mnie szukać  🙂 Vide: KONTAKT.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz