10
370

Więcej informacji w przedmiocie apelacji. Termin

Ostatnio obiecywałam, że podam Wam więcej ciekawych, istotnych informacji związanych z apelacją cywilną. I obietnicy dotrzymuję 🙂 . Jednocześnie ogłaszam MAJ MIESIĄCEM APELACJI! 🙂

W pierwszej kolejności – termin! 

Zasadniczo „rozwój wydarzeń” zależy od tego, czy złożymy czy nie złożymy skutecznego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji. Chciałam w tym miejscu, na marginesie, zwrócić Waszą uwagę na to, że –po niedawnej zmianie przepisów- sąd może niekiedy wygłosić uzasadnienie wyroku ustnie… Ażeby jednak nie wprowadzać zamieszania, skupię się teraz tylko na tych wciąż najbardziej popularnych sytuacjach.

Jeżeli więc wniosek o uzasadnienie wyroku złożymy, to apelację należy wnieść w terminie 14 dni– licząc od dnia, w którym sąd I instancji doręczy nam wyrok z uzasadnieniem (scenariusz nr 1). Jeżeli jednak wniosku tego nie złożymy, wówczas termin na wniesienie apelacji wynosi 21 dni– licząc od dnia ogłoszenia wyroku przez sąd I instancji (scenariusz nr 2).

Różnice w terminach. Zaraz wszystko wyjaśnię 🙂

Otóż, jeżeli nie zgadzamy się z treścią wyroku (i podchodzimy do sprawy poważnie… 😉 ), powinniśmy realizować scenariusz nr 1 i złożyć wniosek o sporządzenie (i doręczenie) wyroku z uzasadnieniem. Dodam, że (zasadniczo!) wiosek taki składamy w formie pisemnej. Pamiętajcie, że sąd I instancji (zasadniczo!) nie doręcza nam „sam z siebie” wyroku z uzasadnieniem. Musimy tego zażądać (czyli- wnioskować). Jeżeli występujemy przez sądem I instancji bez profesjonalnego pełnomocnika, wówczas sędzia udzieli nam wskazówek co do sposobu oraz co do terminu wniesienia apelacji (trzeba jednak uważnie słuchać, co czasem nie jest łatwe, zwłaszcza gdy jesteśmy zestresowani sprawą i negatywnym rozwojem sytuacji…). Jeżeli natomiast występujemy z adwokatem- będzie wiedział co robić 🙂

Kiedy złożyć taki wniosek o uzasadnienie?

W terminie 7 dni- licząc od dnia ogłoszenia wyroku przez sąd I instancji. Trzeba pamiętać o tym terminie, gdyż jeżeli się spóźnimy, to sąd nasze żądanie odrzuci.

A jaki jest termin, gdy nie było nas podczas ogłaszania powyższego wyroku?

Taki sam. Nasza obecność (czy jej brak) na ogłoszeniu wyroku nie ma tutaj żadnego znaczenia, w szczególności nie wpływa na wydłużenie powyższego terminu.

Co się stanie, gdy nie złożymy wniosku w powyższym terminie?

Wtedy wkracza scenariusz nr 2…

Co to oznacza?

Oznacza to, że termin na złożenie apelacji biegnie już od dnia ogłoszenia wyroku i wynosi 21 dni.

Oczywiście zdecydowanie polecam scenariusz nr 1. O niewątpliwych zaletach poznania treści uzasadnienia wyroku sądu –przed przystąpieniem do sporządzania apelacji – nie muszę chyba nikogo przekonywać… 😉 .

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz