16
247

Więcej informacji w przedmiocie apelacji. Uwaga na ważne ograniczenie- nowe fakty i dowody.

Apelacja to bardzo specyficzne pismo. Obwarowane jest szeregiem wymogów formalnych oraz tych, które dotyczą jego treści. Przystępując do formułowania apelacji trzeba te wymogi – rzecz oczywista – znać.

Nowe wnioski dowodowe i nowe fakty

Jedną z istotnych w praktyce kwestii związanych z apelacją jest to, czy można zgłaszać w apelacji nowe wnioski dowodowe lub powoływać się na nowe fakty. Mam tutaj na myśli zupełnie nowe fakty i dowody, czyli takie, które dotąd nie były podawane w toku postępowania (czyli przed sądem I instancji).

  • Czy zatem można występować w apelacji z nowymi faktami i dowodami?
  • Tak.
  • Czy można to robić bez ograniczeń?
  • Nie.

Kiedy więc można powołać nowe fakty lub dowody?

Kiedy powołanie określonych faktów lub dowodów nie było możliwe lub nie było potrzebne w postępowaniu przed sądem I instancji.

Dodatkowo, powołując w apelacji fakty lub dowody, których nie powoływaliśmy wcześniej, obowiązani jesteśmy wykazać, że nie mogliśmy tego zrobić wcześniej (bo np. dopiero teraz się o ich istnieniu dowiedzieliśmy) lub że potrzeba ich powołania dopiero teraz stała się aktualna.

Dodam, że jeżeli nie przekonamy sądu o powyższych okolicznościach, to sąd może te nasze nowe fakty tudzież dowody po prostu pominąć…! Oznacza to, że w ogóle nie weźmie ich pod uwagę w toku rozstrzygania sprawy, potraktuje je jako nieistniejące.

Porada na zakończenie

W mojej praktyce zawodowej zauważyłam, że sporo osób- nie znając w/w zasad- myśli, że „zachowa sobie” jakiegoś „asa”, by „wyciągnąć go z rękawa” dopiero na etapie ewentualnej apelacji… A tymczasem – jak widzicie- przepisy wyraźnie ograniczają możliwość podnoszenia nowych faktów i zgłaszania nowych dowodów dopiero w toku postępowania apelacyjnego.

Ten wpis powstał właśnie po to, aby uchronić Was przed negatywnymi skutkami celowego zwlekania ze zgłaszaniem –zwłaszcza istotnych – dowodów lub faktów 😉

Pokaż komentarze

2 komentarze

  1. Ewa 22 maja 2015
  2. Rafał 28 maja 2015

Pozostaw komentarz