15
795

Zażalenie, apelacja, sprzeciw, zarzuty, odwołanie…?

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym mają różne nazwy. To, jaki środek zaskarżenia przysługuje od danego orzeczenia (o ile przysługuje…), każdorazowo wynika z przepisów prawa.

Nadmienię tylko, że postępowanie cywilne toczy się w jednym z dwóch trybów- postępowaniu procesowym bądź nieprocesowym. W ramach samego procesu wyróżnić można natomiast postępowanie zwykłe i kilka odrębnych, w tym m.in. upominawcze, elektroniczne upominawcze, nakazowe, uproszczone.

Skąd wiemy jaki środek zaskarżenia nam przysługuje?

Wiem, że może to brzmieć przerażająco, jednakże- przynajmniej w mojej ocenie- nie jest trudno się dowiedzieć, jaki środek zaskarżenia nam w danej sprawie przysługuje. Często bowiem wynika to z pism otrzymywanych z sądu- np. przy nakazie zapłaty w samej jego treści znajduje się informacja, że możemy wnieść sprzeciw bądź zarzuty. Gdy natomiast orzeczenie wydawane jest na posiedzeniu jawnym i jesteśmy obecni podczas ogłoszenia, jeżeli występujemy bez profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata), sąd ma natomiast obowiązek pouczyć nas o tym, jaki środek zaskarżenia nam przysługuje.

Może się jednak zdarzyć, że z jakiejś przyczyny dana osoba nie będzie wiedziała, jak nazwać (zatytułować) dane pismo, w którym chce zaskarżyć dane orzeczenie- np. nie doczyta, bądź nie będzie obecna podczas publikacji wyroku i nie usłyszy pouczenia lub po prostu zapomni, albo pomyli się i w efekcie nazwie apelację zażaleniem, zarzuty sprzeciwem, zażalenie odwołaniem, itd.

Co się stanie, gdy źle zatytułujemy pismo?

Odpowiedź brzmi: (na szczęście) NIE MA TO ZNACZENIA.

Z czego to wynika?

Z odpowiedniego artykułu Kodeksu postępowania cywilnego- 130 § 1 zd. 2 kpc. Potwierdza to także liczne orzecznictwo, w tym- najnowsze (patrz: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 roku, III CZP 2/17).

Na co ma wpływ źle zatytułowane pismo?

Podsumowując, nie ma zatem obawy, że poniesiemy jakieś negatywne skutki błędnego nazwania pisma. Pamiętać jednak trzeba i uważać na to, by przypadkiem błąd w nazwie pisma nie implikował błędu w terminie… Terminy przy poszczególnych środkach zaskarżenia są różne i np. inny jest termin złożenia apelacji, inny zażalenia, inny zaś odwołania od decyzji ZUS-u… Bądźcie uważni oraz nie bójcie się korzystać z pomocy prawnej.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz